W. NR. 1.2738 HH

Charakteristika

Chrom - mangan - nikl - molybdenová ocel ke kalení na vzduchu nebo v oleji s dobrou prokalitelností a dobrou pevností za tepla. Je dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná ve stavu žíhaném na měkko a má výbornou leštitelnost. Ocel má vysokou schopnost zušlechtění do velkých hloubek (lepší než W.Nr.1.2312), s rovnoměrným průběhem pevnosti po celém průřezu. Je vhodná k nitridaci a k tvrdochromování.

Vhodnost použití

Převážně zušlechtěná na pevnost od 1050 až 1250 N/mm2 se používá na velké formy pro vstřikování plastů a velké rámy forem.

Chemické složení oceli W.Nr. 1.2738

Značka oceliChemické složení v %Tvrdost ve stavu
Žíh. na měkkoZušlechtěném
CMnSiCrWMoVNi maxCoP max.S max.HB max.HRC min.
DIN 54NiCrMoV60,35-0,451,30-1,600,20-0,401,80-2,10 0,15-0,25 0.90-1,20 0,0350,03523551
ČSN není             

Tepelné zpracování oceli W.Nr. 1.2738

ZpůsobTeplota [°C]Postup
Kování850-1050Pomalu ochlazovat v suchém popelu nebo jiném tepelně izolačním materiálu
Žíhání na měkko710-740Několik hodin prohřát (podle velikosti předmětu), většinou stačí 4 hodiny a pomalu ochlazovat v peci
Žíhání ke snížení pnutí600-6501 až 2 hodiny prohřát a pomalu ochlazovat v peci
Kalení na vzduchu nebo v oleji840-870Ochlazovat v oleji nebo na vzduchu 180-220 °C
Popouštění500-600Ochlazovat na vzduchu ,stupeň popouštění se řídí tvrdostí a houževnatostí nástroje dle popouštěcího diagramu

Poznámka

Tabulka popouštěcích hodnot v závislosti na tvrdosti

°C100200300400500600700
HRC51504846423528
N/mm2173016701570148013301230920

Graf

Dodávaný sortiment

Bloky: 1030x1460, 1140x1280, 910x1500
Z výše uvedených rozměrů Vám nadělíme jakékoliv polotovary. Další rozměry, mimo uvedené skladové zásoby, s námi konzultujte.

Nástrojové oceli vyhovují všem požadavkům různých druhů ná­strojů, např. pro obrábění, tváření za tepla i za studena, měřidlům či formám na tlakové lití. Nabízíme také rychlořezné oceli.

Nástrojové oceli vyhovují všem požadavkům různých druhů ná­strojů, např. pro obrábění, tváření za tepla i za studena, měřidlům či formám na tlakové lití. Tyto nástrojové materiály splňují vysoké nároky na kvalitu oceli jako je tvrdost a pevnost, houževnatost, odolnost proti popouštění, prokalitelnost, stálost rozměrů, atd. Z našeho rozsáhlého skladového sortimentu nástrojových ocelí dodáváme oceli od renomovaných výrobců. V naší nabídce najdete také rychlořezné nástrojové oceli.

Speciální nástrojové oceli jsou vhodné k výrobě forem, zápustek a lisovacích nástrojů. Tyto oceli disponují lepšími užitnými vlastnostmi než běžně používané klasické oceli.

Švédská patentovaná ocel s širokým spektrem použití je vhodná k výrobě nástrojů a forem i k výrobě strojních dílů. Dokáže nahradit širokou škálu klasických nástrojových a konstrukčních ocelí. best replicas watches

Dodáváme konstrukční oceli třídy 11, 12, 14. K dispozici máme také oceli k zušlechťování třídy 15.