W. NR. 1.2767

Charakteristika

Chrom - nikl – wolfram - molybdenová ocel ke kalení v proudu vzduchu s velkou prokalitelností. Ocel vykazuje poměrně vysokou tvrdost po kalení, zvlášť dobrou houževnatost proti namáhání tlakem rázy a údery , velmi dobrou odolnost proti opotřebení a poměrně dobrou stálost rozměrů při tepelném zpracování. Ocel je poněkud obtížněji tvárná za tepla a vykazuje mírně stíženou obrobitelnost ve stavu žíhaném na měkko.

Vhodnost použití

Na nástroje pro tváření za tepla jako jsou malá zápůstky vyžadující při vysoké tvrdosti také vysokou houževnatost, např. při tváření mat. o vysoké pevnosti. Dále je ocel vhodná pro nože u stříhání za studena materiálů velkých tlouštěk, nože na šrot apod. a pro nejvýše namáhané nástroje pro ražení za studena. Pro lisování plastických hmot je z této oceli možné vyrábět velké tvárníky a tvárnice a tyto kalit na vzduchu.

Chemické složení oceli W.Nr. 1.2767

Značka oceliChemické složení v %Tvrdost ve stavu
Žíh. na měkkoZušlechtěném
CMnSiCrWMoVNi maxCoP max.S max.HB max.HRC min.
DIN X45NiCrMo40,40-0,500,15-0,450,10-0,401,20-1,50 0,15-0,35 3,80-4,30 0,0300,03024844
ČSN 19 6550,35-0,450,40-0,700,20-0,401,40-1,800,40-0,800,20-0,40 3,80-4,60 0,0300,03528550

Tepelné zpracování oceli W.Nr. 1.2767

ZpůsobTeplota [°C]Postup
Kování850-1050Pomalu ochlazovat v suchém popelu nebo jiném tepelně izolačním materiálu
Žíhání na měkko610-650Několik hodin prohřát (podle velikosti předmětu), většinou stačí 4 hodiny a pomalu ochlazovat v peci
Žíhání ke snížení pnutí600-6301 až 2 hodiny prohřát a pomalu ochlazovat v peci
Kalení830-860Větší a členitější nástroje
840-870Ochladit v oleji na 180-220 °C
Popouštění160-250Ochlazovat na vzduchu ,stupeň popouštění se řídí tvrdostí a houževnatostí nástroje dle popouštěcího diagramu

Poznámka

Tabulka popouštěcích hodnot v závislosti na tvrdosti:

°C100200300400500600
HRC565450464238

Graf

Dodávaný sortiment

Kruhové tyče: D21 - D373
Bloky: 460x1010
Z výše uvedených rozměrů Vám nadělíme jakékoliv polotovary. Další rozměry, mimo uvedené skladové zásoby, s námi konzultujte.

Nástrojové oceli vyhovují všem požadavkům různých druhů ná­strojů, např. pro obrábění, tváření za tepla i za studena, měřidlům či formám na tlakové lití. Nabízíme také rychlořezné oceli.

Nástrojové oceli vyhovují všem požadavkům různých druhů ná­strojů, např. pro obrábění, tváření za tepla i za studena, měřidlům či formám na tlakové lití. Tyto nástrojové materiály splňují vysoké nároky na kvalitu oceli jako je tvrdost a pevnost, houževnatost, odolnost proti popouštění, prokalitelnost, stálost rozměrů, atd. Z našeho rozsáhlého skladového sortimentu nástrojových ocelí dodáváme oceli od renomovaných výrobců. V naší nabídce najdete také rychlořezné nástrojové oceli.

Speciální nástrojové oceli jsou vhodné k výrobě forem, zápustek a lisovacích nástrojů. Tyto oceli disponují lepšími užitnými vlastnostmi než běžně používané klasické oceli.

Švédská patentovaná ocel s širokým spektrem použití je vhodná k výrobě nástrojů a forem i k výrobě strojních dílů. Dokáže nahradit širokou škálu klasických nástrojových a konstrukčních ocelí. best replicas watches

Dodáváme konstrukční oceli třídy 11, 12, 14. K dispozici máme také oceli k zušlechťování třídy 15.