W. NR. 1.1730

Charakteristika

Uhlíková nástrojová ocel vyznačující se dostatečnou tvrdostí zákalné vrstvy, vysokou houževnatostí a velmi značnou necitlivostí na kalící trhliny. Dále se ocel vyznačuje dobrou tvárností za tepla a dobrou obrobitelností v žíhaném stavu.

Vhodnost použití

Pro zámečnické a montážní nářadí, na nástroje k obrábění dřeva, kalené součásti forem např. základové desky, pouzdra,sloupky, dorazy, pružící součástky a výrobky apod. Dále je ocel vhodná na zemědělské, kovářské a zednické nářadí.

Chemické složení oceli W.Nr. 1.1730

Značka oceliChemické složení v %Tvrdost ve stavu
Žíh. na měkkoZušlechtěném
CMnSiCrWMoVNi maxCoP max.S max.HB max.HRC min.
DIN C45W0,40-0,500,60-0,800,15-0,40      0,0350,03519057
ČSN 19 0830,40-0,500,60-0,800,15-0,40      0,0350,03519056

Tepelné zpracování oceli W.Nr. 1.1730

ZpůsobTeplota [°C]Postup
Kování1050-800Pomalu ochlazovat na klidném vzduchu nebo lépe např. v suchém popelu nebo v jiném tepelně izolačním materiálu
Žíhání normalizační840-860Ochlazovat na vzduchu
Žíhání na měkko680-710Několik hodin prohřát (podle velikosti předmětu), většinou stačí 4 hodiny a pomalu ochlazovat v peci
Žíhání ke snížení pnutí600-6501 až 2 hodiny prohřát a pomalu ochlazovat v peci
Kaleníve vodě790-820Velké a jednoduché předměty
v oleji800-830Tenké průřezy tl. do 5 mm
Popouštění180-300Ochlazovat na vzduchu nebo ve vodě, stupeň popouštění se řídí tvrdostí a houževnatostí nástroje dle popouštěcího diagramu

Poznámka

  •   Průřezy tlustší než 5 mm při kalení do oleje mají zákalnou vrstvu nepravidelnou a jsou na povrchu měkčí.
  •   Po kalení do oleje se dosáhne tvrdosti asi 50 HRC.

Tabulka popouštěcích hodnot v závislosti na tvrdosti

°C100200300350
HRC58554844

Graf

Dodávaný sortiment

Kruhové tyče: D20 - D615
Plechy: s.10 - s.200
Bloky: 510x1600
Z výše uvedených rozměrů Vám nadělíme jakékoliv polotovary. Další rozměry, mimo uvedené skladové zásoby, s námi konzultujte.

Nástrojové oceli vyhovují všem požadavkům různých druhů ná­strojů, např. pro obrábění, tváření za tepla i za studena, měřidlům či formám na tlakové lití. Nabízíme také rychlořezné oceli.

Nástrojové oceli vyhovují všem požadavkům různých druhů ná­strojů, např. pro obrábění, tváření za tepla i za studena, měřidlům či formám na tlakové lití. Tyto nástrojové materiály splňují vysoké nároky na kvalitu oceli jako je tvrdost a pevnost, houževnatost, odolnost proti popouštění, prokalitelnost, stálost rozměrů, atd. Z našeho rozsáhlého skladového sortimentu nástrojových ocelí dodáváme oceli od renomovaných výrobců. V naší nabídce najdete také rychlořezné nástrojové oceli.

Speciální nástrojové oceli jsou vhodné k výrobě forem, zápustek a lisovacích nástrojů. Tyto oceli disponují lepšími užitnými vlastnostmi než běžně používané klasické oceli.

Švédská patentovaná ocel s širokým spektrem použití je vhodná k výrobě nástrojů a forem i k výrobě strojních dílů. Dokáže nahradit širokou škálu klasických nástrojových a konstrukčních ocelí.

Dodáváme konstrukční oceli třídy 11, 12, 14. K dispozici máme také oceli k zušlechťování třídy 15.