Aktuality

Digitalizace vnitropodnikových procesů společnosti JKZ BUČOVICE, a.s.

Popis projektu / operace:

Hlavní náplní projektu je digitální transformace vnitropodnikových procesů postavená na implementaci nového podnikového informačního systému pokrývajícího všechny úrovně řízení.

Součástí digitální transformace procesů je jejich oboustranné datové propojení pro výměnu dat mezi IS a technologiemi a taktéž doplnění chodu těchto procesů o nevýrobní a výrobní technologie, které dále zkvalitní a zefektivní jejich chod a technologické možnosti.

 

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem digitální transformace procesů JKZ BUČOVICE, a.s. je jejich podstatné zefektivnění (po stránce finanční, časové i kvalitativní) současně s rozšířením datové základy a jejího naplnění relevantními daty pro řízení firemních zdrojů.