W. NR. 1.2312

Charakteristika

Chrom - mangan - molybdenová ocel ke kalení na vzduchu nebo v oleji s velmi dobrou prokalitelností a dobrou pevností za tepla. Je dobře tvárná za tepla a díky zvýšenému obsahu síry dobře obrobitelná jak ve stavu žíhaném na měkko, tak i ve stavu zušlechtěném. Ocel má dobrou leštitelnost, lze ji cementovat v lázni nebo plynu i nanášet tvrdochrom.

Vhodnost použití

Nástroje pro zpracování umělých hmot jako jsou velké a střední formy, formovací rámy pro lití plastických hmot a kovů pod tlakem. Pro méně náročné nástroje možnost používat ocel ve zušlechtěném stavu na 950 až 1100 N/mm2 bez již dalšího tepelného zpracování.

Chemické složení oceli W.Nr. 1.2312

Značka oceliChemické složení v %Tvrdost ve stavu
Žíh. na měkkoZušlechtěném
CMnSiCrWMoVNi maxCoP max.S max.HB max.HRC min.
DIN 40CrMnMoS860,35-0,451,40-1,600,30-0,501,80-2,00 0,15-0,25   0,0300,05-0,1023551
ČSN není             

Tepelné zpracování oceli W.Nr. 1.2312

ZpůsobTeplota [°C]Postup
Kování850-1050Pomalu ochlazovat v suchém popelu nebo silné průřezy v peci
Žíhání na měkko760-780Několik hodin prohřát (podle velikosti předmětu), většinou stačí 4 hodiny a pomalu ochlazovat v peci
Žíhání ke snížení pnutí600-6501 až 2 hodiny prohřát a pomalu ochlazovat v peci
Kalení840-880Ochlazovat v oleji nebo na vzduchu 180-220 °C
Popouštění640-680Ochlazovat na vzduchu ,stupeň popouštění se řídí tvrdostí a houževnatostí nástroje dle popouštěcího diagramu

Poznámka

Tabulka popouštěcích hodnot v závislosti na tvrdosti:

°C100200300400500600700
HRC51504846423628
N/mm2173016701570148013301140920

Graf

Dodávaný sortiment

Kruhové tyče: D20 - D303
Plechy: s.20 - s.350
Bloky: 610x1600, 810x1200
Z výše uvedených rozměrů Vám nadělíme jakékoliv polotovary. Další rozměry, mimo uvedené skladové zásoby, s námi konzultujte.

Nástrojové oceli vyhovují všem požadavkům různých druhů ná­strojů, např. pro obrábění, tváření za tepla i za studena, měřidlům či formám na tlakové lití. Nabízíme také rychlořezné oceli.

Nástrojové oceli vyhovují všem požadavkům různých druhů ná­strojů, např. pro obrábění, tváření za tepla i za studena, měřidlům či formám na tlakové lití. Tyto nástrojové materiály splňují vysoké nároky na kvalitu oceli jako je tvrdost a pevnost, houževnatost, odolnost proti popouštění, prokalitelnost, stálost rozměrů, atd. Z našeho rozsáhlého skladového sortimentu nástrojových ocelí dodáváme oceli od renomovaných výrobců. V naší nabídce najdete také rychlořezné nástrojové oceli.

Speciální nástrojové oceli jsou vhodné k výrobě forem, zápustek a lisovacích nástrojů. Tyto oceli disponují lepšími užitnými vlastnostmi než běžně používané klasické oceli.

Švédská patentovaná ocel s širokým spektrem použití je vhodná k výrobě nástrojů a forem i k výrobě strojních dílů. Dokáže nahradit širokou škálu klasických nástrojových a konstrukčních ocelí. best replicas watches

Dodáváme konstrukční oceli třídy 11, 12, 14. K dispozici máme také oceli k zušlechťování třídy 15.