W. NR. 1.1545

Charakteristika

Uhlíková nástrojová ocel vyznačující se vysokou tvrdostí zákalné vrstvy vysokou houževnatostí a zvlášť dobrou necitlivostí na kalící trhliny. Dále se ocel vyznačuje dobrou tvárností za tepla a dobrou obrobitelností v žíhaném stavu.

Vhodnost použití

Pro malé, tvarově jednoduché a méně namáhané nástroje pro ražení, tažení, přetváření, protlačování, tlačení a stříhání za studena, pomocné kalené součásti protlačovacích nástrojů a forem. Dále se ocel používá na kovátka pro rotační kování, malé a jednoduché nebo skládané formy pro tváření plastických hmot a pryže, nástroje k obrábění dřeva, ruční značkovací razidla, čelisti nůžek, převodové štípací kleště, břity vah, upínací nářadí apod.

Chemické složení oceli W.Nr. 1.1545

Značka oceliChemické složení v %Tvrdost ve stavu
Žíh. na měkkoZušlechtěném
CMnSiCrWMoVNi maxCoP max.S max.HB max.HRC min.
DIN C105W11,00-1,100,10-0,250,10-0,25      0,0200,02021360
ČSN 19 1910,95-1,090,20-0,350,15-0,300,15   0,20 0,0250,03020064

Tepelné zpracování oceli W.Nr. 1.1545

ZpůsobTeplota [°C]Postup
Kování800-1000Pomalu ochlazovat na klidném vzduchu nebo lépe např. v suchém popelu nebo v jiném tepelně izolačním materiálu
Žíhání normalizační790-810Ochlazovat na vzduchu
Žíhání na měkko680-710Několik hodin prohřát (podle velikosti předmětu), většinou stačí 4 hodiny a pomalu ochlazovat v peci
Žíhání ke snížení pnutí600-6501 až 2 hodiny prohřát a pomalu ochlazovat v peci
Kaleníve vodě750-770Malé a tvarově složité předměty
770-830Velké a jednoduché předměty
v oleji790-820Tenké průřezy tl. do 3 mm
Popouštění180-300Ochlazovat na vzduchu, stupeň popouštění se řídí tvrdostí a houževnatostí nástroje dle popouštěcího diagramu

Poznámka

  • Ocel není možno kalit ve vakuových pecích.
  • Tvarově složitější předměty náchylné na kalící trhliny kalit lomenně.
  • Po kalení do oleje se u průřezů , které se prokalí dosáhne tvrdost asi 62 HRC. Průřezy tlustší než.3 mm při kalení do oleje mají zákalnou vrstvu nepravidelnou a jsou na povrchu měkčí.

Tabulka popouštěcích hodnot v závislosti na tvrdosti

°C100200300350
HRC65625650

Graf

Dodávaný sortiment

Kruhové tyče: D20 - D200
Bloky: 210x410
Z výše uvedených rozměrů Vám nadělíme jakékoliv polotovary. Další rozměry, mimo uvedené skladové zásoby, s námi konzultujte.

Nástrojové oceli vyhovují všem požadavkům různých druhů ná­strojů, např. pro obrábění, tváření za tepla i za studena, měřidlům či formám na tlakové lití. Nabízíme také rychlořezné oceli.

Nástrojové oceli vyhovují všem požadavkům různých druhů ná­strojů, např. pro obrábění, tváření za tepla i za studena, měřidlům či formám na tlakové lití. Tyto nástrojové materiály splňují vysoké nároky na kvalitu oceli jako je tvrdost a pevnost, houževnatost, odolnost proti popouštění, prokalitelnost, stálost rozměrů, atd. Z našeho rozsáhlého skladového sortimentu nástrojových ocelí dodáváme oceli od renomovaných výrobců. V naší nabídce najdete také rychlořezné nástrojové oceli.

Speciální nástrojové oceli jsou vhodné k výrobě forem, zápustek a lisovacích nástrojů. Tyto oceli disponují lepšími užitnými vlastnostmi než běžně používané klasické oceli.

Švédská patentovaná ocel s širokým spektrem použití je vhodná k výrobě nástrojů a forem i k výrobě strojních dílů. Dokáže nahradit širokou škálu klasických nástrojových a konstrukčních ocelí.

Dodáváme konstrukční oceli třídy 11, 12, 14. K dispozici máme také oceli k zušlechťování třídy 15.