W. NR. 1.2714

Charakteristika

Nikl - chrom - molybden - vanadová ocel ke kalení v proudu vzduchu nebo v oleji s velkou prokalitelností. Ocel vykazuje vysokou tvrdost po kalení, dobrou odolnost proti popuštění, dobrou houževnatost a pevnost za tepla. Dobře odolává prudkým tepelným změnám i tepelné únavě. Ocel je dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná ve stavu žíhaném na měkko.

Vhodnost použití

Na nástroje pro tváření za tepla jako jsou zápustky všech velikostí, zejména s pevností nad 1300 Nmm2 pro buchary a kovací lisy, průtlačníky s pevností nad 1600 Nmm2 pro protlačování neželezných kovů. Dále je ocel vhodná pro nože u stříhání za studena materiálů velkých tlouštěk, nože na šrot apod. Pro lisování plastických hmot je z této oceli možné vyrábět velké tvárníky a tvárnice a tyto kalit na vzduchu.

Chemické složení oceli W.Nr. 1.2714

Značka oceliChemické složení v %Tvrdost ve stavu
Žíh. na měkkoZušlechtěném
CMnSiCrWMoVNi maxCoP max.S max.HB max.HRC min.
DIN 56NiCrMoV70,50-0,600,65-0,950,10-0,401,00-1,200,07-0,120,45-0,55 1,50-1,80 0,0300,03024844
ČSN 19 6630,50-0,600,50-0,900,30-0,600,90-1,30 0,30-0,50 1,50-1,90 0,0300,03025552

Tepelné zpracování oceli W.Nr. 1.2714

ZpůsobTeplota [°C]Postup
Kování850-1100Pomalu ochlazovat v suchém popelu nebo jiném tepelně izolačním materiálu
Žíhání na měkko650-700Několik hodin prohřát (podle velikosti předmětu), většinou stačí 4 hodiny a pomalu ochlazovat v peci
Žíhání ke snížení pnutí600-6501 až 2 hodiny prohřát a pomalu ochlazovat v peci
Kalenína vzduchu860-900Větší a členitější nástroje
v oleji830-870Ochladit v oleji asi na 100 °C
Popouštění450-650Ochlazovat na vzduchu ,stupeň popouštění se řídí tvrdostí a houževnatostí nástroje dle popouštěcího diagramu 

Poznámka

Tabulka popouštěcích hodnot v závislosti na tvrdosti:

°C100200300400450500550600650
HRC575452494746433834
N/mm2212019101790162015301480136012001080

Graf

Dodávaný sortiment

Kruhové tyče: D21 - D605
Bloky: 610x1300
Skladem také v zušlechtěné variantě.
Z výše uvedených rozměrů Vám nadělíme jakékoliv polotovary. Další rozměry, mimo uvedené skladové zásoby, s námi konzultujte.

Nástrojové oceli vyhovují všem požadavkům různých druhů ná­strojů, např. pro obrábění, tváření za tepla i za studena, měřidlům či formám na tlakové lití. Nabízíme také rychlořezné oceli.

Nástrojové oceli vyhovují všem požadavkům různých druhů ná­strojů, např. pro obrábění, tváření za tepla i za studena, měřidlům či formám na tlakové lití. Tyto nástrojové materiály splňují vysoké nároky na kvalitu oceli jako je tvrdost a pevnost, houževnatost, odolnost proti popouštění, prokalitelnost, stálost rozměrů, atd. Z našeho rozsáhlého skladového sortimentu nástrojových ocelí dodáváme oceli od renomovaných výrobců. V naší nabídce najdete také rychlořezné nástrojové oceli.

Speciální nástrojové oceli jsou vhodné k výrobě forem, zápustek a lisovacích nástrojů. Tyto oceli disponují lepšími užitnými vlastnostmi než běžně používané klasické oceli.

Švédská patentovaná ocel s širokým spektrem použití je vhodná k výrobě nástrojů a forem i k výrobě strojních dílů. Dokáže nahradit širokou škálu klasických nástrojových a konstrukčních ocelí.

Dodáváme konstrukční oceli třídy 11, 12, 14. K dispozici máme také oceli k zušlechťování třídy 15.